Regal Literar

2021, încotro ne îndreptăm?

Pentru prima oară în 50 de ani, când am emigrat din Romania Comunistă în 1970, pentru a începe o nouă viață în Lumea Liberă, nu am privit la televiziune ceremoniile ocazionate de instalarea unui nou Președinte American.…

Pe drumuri bătătorite de timp…

Istoria e cea dintâi carte a unei nații. Într-însa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul”,…

O zi tristă a culturii naționale

Ziua Culturii Naționale, sărbătorită anual, la propunerea Academiei Române, în 15 ianuarie, nu are loc, în…

PLEDOARIE PENTRU ŞCOALĂ ŞI ŢARĂ …

Românii şi, mai recent, România au avut de‑a lungul secolelor de apărat valori, idealuri, ţări locale,…

Școala fără istorie și geografie

Reflecțiile de față au fost îmboldite de apariția metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din…

Urări de la Potlogi pentru 2021

La mulți ani cu toată căldura și speranța intr-un an, care să ne aducă aminte de…

Liviu Antonesei: Numele poetului – Constantin Stamate

Acum multă vreme, când eu eram foarte tânăr, iar despre venirea în  această lume a tânărului…

Inițierea în martiriu prin nihilism și amăgire.

Am fost uluit de simțirea poetului debutant Stamate Constantin. Citindu-i poeziile si și încercând să-l înțeleg,…

Vitalie Răileanu: Viabilitatea nuanțării epopeii Daciada – Getica – Dava de Sergiu Botezatu

O carte foarte utilă și binevenită pe masa oricărui cititor aduce, printre altele, o importantă mărturisire…

Despre critică, libertate și adevăr

Vasile Alecsandri (1821-1890) – trecut la cele veșnice exact acum 130 de ani și venit pe…