Acad. Sabina Ispas: Voinicul și viteazul, două ipostaze prezente în literatura medievală română și franceză

Autor: Sabina Ispas
Autor: Sabina Ispas

Profesorul și cercetătorul dr. Ștefan Lucian Mureșanu a parcurs treptele formării profesionale și știinti fice (a urmat stagii de pregătire în antropologie – etnologie – folclor, susține seminarii și cursuri de specialitate la Universitatea ”Hyperion” din București, a participat la sesiuni de comunicări științifice naționale și internaționale, cu lucrări bazate pe investigații personale), devenind un specialist apreciat. // Lucrarea (Voinicul și viteazul, două ipostaze prezente în literatura medievală română și franceză, ISBN 978-606-8830-27-8) pe care o prezintă dl.prof.  Ștefan Lucian Mureșanu vine să susțină constatarea noastră prin care demonstrează rigurozitate și obiectivitate în cercetarea unui segment important al culturii și spiritualității europene – evoluția creaţiei artistice populare în perioada Evului Mediu Timpuriu.

Abordarea acestui subiect se înscrie în contextul unor mai vechi preocupări, privind ”tradițiile, datinile și obiceiurile existențiale ale comunităților omenești din lumea feudală”, după propria mărturisire a autorului.

 Ştefan Lucian Mureşanu
Ştefan Lucian Mureşanu

Actuala investigație se bazează pe studiul aspectelor legate de creațiile populare ale literaturii române și franceze, dar și pe ”sugestiile” unor discipline înrudite cu antroplogia, precum teologia, istoria artei și filozofia culturii, fapt ce permite o bună înțelegere a ”regulilor jocului spiritual medieval”, dar și evidențierea relației dintre literatura populară și istorie, din perspectiva eposului european.

Lucrarea se înscrie într-un curent mai larg de conturare a identității românești în aproape toate domeniile științei, tendință generată, cu siguranță, de integrarea noastră în structurile europene.

Supunând studiul efectuat de prof.dr. Ştefan Lucian Mureşanu, privind evoluţia literaturii populare la începutul Evului Mediu, unei atente lecturi, se poate lesne observa că lucrarea se întemeiază pe o solidă informație științifică (o listă bibliografică cu 127 de titluri, preponderent străine), demonstrează interesul și capacitatea autorului de a lectura creații literare și științifice de specialitate, într-un timp de studiu îndelungat și aprofundat. Pentru a-și atinge obiectivul propus, acela de a înțelelge această perioadă în întreg spectrul valorilor sale, comunitatea, familia, câmpul de luptă, sacrificiul, petrecerile etc., autorul abordează lumea medievală dintr-o perspectivă interdisciplinară, căutând dovezi ale existenței sau persistenței acestora în cele mai diverse segmente ale culturii și civilizației. Este vorba de o abordare complexă, specifică antropologiei culturale, care se distanțează de tiparul unei simple cercetări filologice. Întregul său demers, vizând locul privilegiat al valorilor specifice Evului Mediu Timpuriu, fie că avem de-a face cu lucrări teoretice, privind conceptele de voinic și viteaz, cu iconografia creștină ori corpusuri de texte, cu informații de arhivă, sau cu studii despre alteritate și condiția celuilalt.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *