Clipa de poezie: Daniela Marian

 

RÂZI, COPILE, RÂZI…

 

Răstoarnă din vasul bucuriei

Copile, răstoarnă-l pe pământ

Răstoarnă-l în inimile omenirii

Și în inima mea răstoarnă-l

Acum, te rog, râzi Copile!

Bucură-te că totul e al tău

Universul cu noi copii…

 

Am lipsit de la-nceput…

M-am încăpăținat cam mult

La lecțiile tale am întârziat

Temele nu le-am făcut la timp

Te rog, iartă-mă, Copile iartă-mă

 

Râzi, Copile bucură-te mereu

Mă privești de sus, atât de sus

Acum, alerg spre tine cu aripi

Am crescut, nu mai sunt copil

De acum… cât mai am timp?

Timpul mult mi s-a scurtat!

 

Te văd întinzându-mi brațele

Îți văd surâsul de prunc nevinovat

Îți văd chipul pur dumnezeiesc

Iisuse Hristose“Zâmbet de lumină!”

 

VALSUL TRANDAFIRULUI ROZ

 

Ca o mireasă împodobită…

Apăru frumoasa Crăiasă

Îmbracată-n gala de anotimp

Brodată de muzica de cor

Iară aşteptându-şi mirele

De o mare sărbătoare

 

De trei luni încoace

Din zori ea îl așteaptă

Bucuroasă până-n seară

Iată-l, din asfinţit apare

De peste mări şi ţări

Cu mare Alai înpărătesc

De Ochestră însoțit

I-un muzician vestit departe

Florile s-au prins la braţ

Cântă, dansează graţios

Pe dantelăriile catifelate

Ale trandafirului roz

Emoţionat, cântă suav

O dulce melodie, linului

Fluturii la braţ dansează

Pe ritmul muzicii sublime

De cvarteți cu omenirea

Dansează întreaga natură.

 

PLOAIA

 

Din miracol te-ai născut

De cânturi binecuvântată

Ploaie, eşti vindecătoare,

Prezentă în patru anotimpuri

Te-ai născut din lacrimi

Din ochii Lui Iisus Hristos

 

Arii muzicale ai cuprins

Cu brâul operelor de voci

În cântece de instrumente

În poezii mesaje omenirii

Oftezi tristeţilor din noi

Ne vindeci, reînnoiești natura

Ploaie sfântă dintre nouri

Adăpi pământul uscat

De arşiţa vremurilor seci

 

Ploaie, dacă nu ai fi existat

Și păsările ar fi dispărut

Și omenii, viața apelor

Nimic nu ar mai avea sens

Ar pieri de tot pământul

 

Ploaie sfântă vindecătoare

Tu mă cureţi, mă purifici

Mă sfinţeşti cu apă a vieţii

Fără tine însetăm și murim

Ploaie, am învăţat de copil

Să îți mulţumesc!

 

ELEFANȚII

 

Peste caldarâmuri de margini

Fragile de dantelării, tărâmuri

De copite grele, of, pământule

Cu aripile frânte și răsfirate

 

Elefanţii dau năvală obosiți

Cu pași nesiguri şi greoi

Strigă la Corola de minuni:

”- Lăsaţi-ne oameni buni

Lăsați-ne să trăim în pace

Nu ne distrugeţi habitatul.”

 

TATĂL MEU ZIDEŞTE CASE

 

Tatăl meu zideşte case

Mâinile-s brăţări de aur

Cioplesc cu măiastrie-n piatră

Temelii şi stâlpi zideşte

Nu oboseşte în veri toride

Într-o zi, când părea liniştiă,

Se iscase o furtună furioasă

Rupea crengi de pe copaci

Pe toate le făcea fărâme

 

Un arin înalt căzu peste râul grăbt

Mai multe schelălăituri se auziră

Acolo se dunau câinii fără stăpân

Vai! La prins furtuna pe Azorel,

Un căţel isteţ cu care mă jucam

 

Tatăl meu venea spre casă

Zidi o temelie la biserică

Alergai pe furtună să îi spun

Mare ne-a fost mirarea…

Azorel mai avea doi fraţi

Bine că nu căzu pe ei arinul

Tata repede a ridicat crengile

În  braţe ia luat pe toţi trei

 

Furtuna din senin se potoli

Soarele apăru mai palid

Se simţea cam vinovat

De paguba ce o facu furtuna

 

Azorel, Patrocle şi Tica,

Toţi trei sunt fericiţi

Au crescut atât de mari!

Şi se simt mereu îndatoraţi

Că tata repede i-a salvat

I-am luat acasă pe toţi trei

De atunci îi spun mereu:

– Tatăl meu – eroul meu,

Ce mult te iubesc!

Pe tatăl meu îl chema Vasile.

 

ÎNGERUL

 

Dintr-o dată, casa se umpluse

De lumină transformată în raze

Se auzi un pâlpâit de Aripi

Chiar imediat după rugăciuni

A venit Îngerul la mine

Seara după apusul soarelui

Să-ş reverse mrejele nopţii

Peste ochii mei, cam obosiţi

 

Era Îngerul luminii

Avea privirea blândă

Ochii negri, mari, catifelaţi

Cu gene lungi, parcă pictate

Arcuite, clipea, zâmbea

Faţa albă, obraji îmbujoraţi

 

Era înalt și parea fragil

Purta o cămaşă albă

Aşa cum e zăpada

Pe spate i se vedeau

Albe, două aripi mari

Pe cap purta coroană

Din cruciuliţe de argint

Erau simbolul Rastignirii

A Domnului Iisus Hristos

Picioarele nu i se vedeau

Nu atingea pământul

Era ca fulgul de nea

Fruntea-i străucea pternic

Era o cruce din argint

Pe mijloc ornată cu pietre

Erau albe ca diamantele

Înconjurate cu pietre roşii

Semnificând sacrificiul

 

În mâna stângă ţinea un toiag

Strălucitor şi el din aur

Lumina din jur era orbitoare

Î-l înconjura ca pe un scut

În mâna dreaptă avea o carte

Mi-am aruncat repede privireaâ

Scria cu litere mari, BIBLIA

Arăta la fel cu Biblia mea

Aşezată pe o mică măsuţă

De lângă patul unde dorm

 

La gât avea o altă cruce mare

Din topaz strălucitoare

Cum e culoarea ochilor

Domnuli Iisus Hristos

 

Mi-am ridicat privirea

Pe obraji îi curgeau lacrimi

Erau trei de culoare roşie

În forma scânteioarei,

Sau prefăcut în cristal

 

Îngerul mi-a distras atenţia

Cu vocea blândă ca de copil

Mi-a spus:”Domnul vine

În curând vine în Slavă!

Tu stăruie în rugaciuni

Încrede-te în Domnul

Și fă binele, roagă-te

Nu-ţi pierde nădejdea.”

 

Dintr-o dată, Îngerul a dispărut…

A rămas mirosul de mir şi smirnă

Sufletul mi-a tresărit de câteva ori

Mi-au curs lacrimi pe obraji

Am suspinat de câteva ori am suspinat

Eram atât de impresionată

Adormind în braţele aripilor

Îngerului care m-a vizitat.

 

Am scris peste cinci sute de poezii de-a lungul vieții, o parte le-am publicat prin editură, altele în reviste și antologii. Actualmente, am finalizat al doilea volum pentru editură, sunt în lucru la al treilea volum de poezii și un volum de proză, la care lucrez de ceva timp. Cel mai mult m-am inspirat din natură cu elementele ei, dar și cerul cu cosmosul, cunoașterea despre Dumnezeu de care mă simțeam atrasă încă din copilărie. Mă atrăgeau și florile, copacii, iarba, izvorul, muntele, rocile, soarele, nourii, ploaia, necuvântătoarele, gărgărițele, peștii, copii, părinții, rudele, etc., dar și muzica bizantină, instrumentală, fără să fi făcut vreo diferență între instrumente, cântecele folclorice, amerindiene, orientale, clasică, etc.

Îmi plăcea să privesc tot ce mă înconjura, să analizez fiecare element, culoarea, mișcarea, intenția. Cel mai mult am fost atrasă de cele patru anotimpuri din care m-am inspirat. Am început să compun poezii din clasele mici, pentru că îmi plăcea la limba română să recit poezii, să compun povestiri, astfel participând la olimpiade de română, printre care am obținut și un premiu doi pe județ. M-au inspirat poeziile lui Mihai Eminescu, cel mai mult poezia ”Revedere”, apoi ”Luceafărul” și celelalte, George Coșbuc, George Topârceanu, Tudor Arghezi, Vasile Alexandri, etc., mai târziu Dante Alighieri, Publius Ovidius Naso, Johann Wolfgang Goethe, Rainer Maria Rilke, Rabindranath Tagore, César Vallejo, etc.

Am fost atrasă și de desen, pictură în ulei, am pictat din imaginație peisaje, flori, portret, chilie în munți, cascade; m-au atras și povestirile bătrânilor din copilăria mea și pe care îi consideram înțelepți, m-au atras și basmele, legendele, religia, botanica, istoria, filozofia, sociologia, psihologia, biologia, chimia, medicina, geografia, fizica, logica, matematica, chimia, științele juridice, informatica.

 

CV LITERAR

 

Mă numesc Daniela Marian, născută pe 12 mai 1963 în Orașul Roznov, Jud. Neamț, România;

Publicații:

 • Poezii în „Antologia literaturii și Artei Contemporane”,Cenaclul Literar Artistic „Ia și scrie”, Cronica întâlnirilor 2017-2018, ISBN: 978-606-480112-8, Editura Studis, Iași;
 • În Revista Cultural Harmonies, ISBN: 2247-1545. Adjud, Vrancea, Ediție: 8 mai 2019;
 • În Revista Viața Spirituală, ISSN: 2668 – 7925, București;
 • În Revista Luceafărul, ISSN: 2065 – 4200 ediție online, ISSN: 2067 – 2144 (tipărită), Botoșani;
 • În Revista de Cultură, Arte,Tradiții, Credință, Istorie, Educație “Melidonum”, ISSN 2286 – 1750
 • În Revista Luceafărul din vale, ISSN: 2601 – 4637, Petroșani;
 • În Revista Zbor spre înălțimi, ISSN: 2734 – 7842, Olt;
 • În Revista Extemporal liric, ISSN: 2668 – 5620;
 • Revista Poezia ca spectacol, Sebeș;
 • La Cenaclul Literar Diaspora Scrie

Debut:

 • Vol. „Zâmbet de lumină”, Editura Stef, Iași – 2019, ISBN: – 978-606-028-2754 și 821.135.1 Cip registrat de Biblioteca Națională a României;
 • Premiu: Diplomă de excelență pentru promovarea Culturii și Spiritului Românesc în Anul Centenarului ”Flacăra Vie a Marii noastre Uniri” 1918-2018 Iași, Ro.

Membru și autor în mai multe antologii și reviste din țară și străinătate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *