„Tată milostiv, asemănându-se Domnului ceresc”- Sfântul Voievod Neagoe Basarab

Înainte de a scrie câteva gânduri despre Sfântul Neagoe Vodă Basarab, domnul Ţării Româneşti, am parcurs…

Identitatea literaturii române prin modernism. Romanul – formă a progresului literar (I)

  Literatura a fost și va fi mereu arta socială care stimulează în mod favorabil acțiunea…