FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE ȘI EPIGRAMĂ „ROMEO ȘI JULIETA LA MIZIL”-ED. A XV-a

ÎNSCRIEREA PE E-MAILUL romeosijulietalamizil@gmail.com sau prin poştă: Oficiul postal 1, CP 16, Mizil, jud. Prahova, cod 105800, cu menţiunea pe plic: Pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”, ed. a XV-a

DACĂ PANDEMIA COVID-19 CONTINUĂ, FESTIVITATEA DE PREMIERE POATE AVEA LOC ON-LINE

La concurs pot participa tinerii români de ORICE VÂRSTĂ (peste 14 ani) şi DE PRETUDINDENI!

SECȚIUNEA ADULȚI*: 1) EPIGRAMĂ-se trimit patru epigrame (nu mai multe!), dintre care una are ca temă impusă Mizilul.

2) POEZIE-se trimit trei poezii (nu mai multe!), iar una va conține elemente de prozodie (rimă, ritm etc.)

SECȚIUNEA ELEVI: Pentru elevi, atât la EPIGRAMĂ cât și la POEZIE sunt aceleași reguli ca la SECȚIUNEA ADULȚI.

ÎNSCRI EREA: 30.09.2021-20.12.2021. PREMIEREA: 29.01.2022. N.B. Premianţii se obligă să vină să ridice premiul/să trimită un reprezentant! PREMII TOTALE: 4000 de lei

Trofee şi medalii vor fi acordate premianţilor. Diplome de participare vor fi acordate tuturor concurenţilor şi profesorilor îndrumători (unde este cazul). Antologia cu textele selectate de juriu va fi editată după premiere şi trimisă prin poştă doritorilor.

Materialele vor fi scrise ı̂ntr-un document word atașat la mail-ul trimis ı̂mpreună cu o poză a participantului. La redactare se va scrie cu TNR, font 11, cu diacritice, fără sublinieri sau intervenţii. Cei care nu au internet pot trimite prin poștă la: CP16, Oficiul Poștal Mizil, jud. Prahova, cu mențiunea pe plic Pentru „Romeo și Julieta la Mizil”-XV. Materialele vor avea motto pe plic. In plicul mare va fi un plic ı̂nchis cu acelaşi motto. Atât cei care trimit pe e-mail cât și cei care trimit prin poștă vor menționa: secțiunea la care participă, e-mailul, facebook (dacă e cazul), adresa, numărul de telefon, ocupaţia. Elevii vor menționa școala unde ı̂nvață și profesorul ındrumător.

Prin înscrierea la festival sunteți de acord cu păstrarea și folosirea datelor personale. Conform prevederilor GDPR, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a vă păstra datele cu caracter personal înscrise pentru Festivalul internațional de poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”, ed. a XV-a. Este necesar să păstrăm legătura și vă asigurăm că informațiile sunt securizate și utilizate doar pentru a facilita comunicarea. Înscrierea Dvs. la festival reprezintă și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul menţionat anterior.

COMPONENŢA JURIULUI:

Secțiunea Epigramă

GEORGE CORBU – președinte al Uniunii Epigramiștilor din România

FLORIN ROTARU– secretar al Uniunii Epigramiștilor din România

MIHAI MORAR – inspector de limba și literatura română

Secțiunea Poezie:

CRISTINA-MARIAN IONESCU – inspector de limba și literatura română

VICTORIA MILESCU – scriitoare, jurnalistă, traducătoare

DUMITRU SÂRGHIE – scriitor, jurnalist

Mai multe detalii aici

One thought on “FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE ȘI EPIGRAMĂ „ROMEO ȘI JULIETA LA MIZIL”-ED. A XV-a

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *