Regal Literar

Arătarea Sfintei Treimi

Omenirea, în memoria ei, trebuie să păstreze anumite stări de suflet care au hotărnicit pentru totdeauna…