Grigore Vieru despre Dida Drăgan: Am impresia că o cunosc din co­pilărie şi tot de atunci a în­ceput să cânte.

din jurnalul.ro, de  Daniela Cârlea Şontică,

14 ianuarie 2008

Admiraţia este recipro­că, artista fiind o cititoare sensibilă a lui Vi­e­­ru. Poetul a încredinţat două poeme unui compozitor pentru a face două cântece ce vor fi încredinţate spre interpretare Didei. “Este un noroc să colaborezi cu Dida Dră­gan”, spune poetul, care a ac­cep­tat cu bucurie să ne vorbească despre artistă.

PRIVIGHETORI

Grigore Vieru: “Nu-mi amin­tesc exact de prima oară când am întâlnit-o pe Dida. Am impresia că o cunosc din co­pilărie şi tot de atunci a în­ceput să cânte. Nu v-aş putea răspunde în care zi sau în care an am ascultat pentru prima oară privighetorile cântând în miraculoasa pădure învecinată cu satul în care m-am născut, sat care se oglindea în copilărie în apele Prutului, azi tulburi şi întunecate”.

CANDELA

“Dida Dră­gan interpretează o singură pie­să cu versuri compuse de mine, piesa cunoscută de în­treaga Românie , «Rea­prin­deţi candela», pe muzica lui Ion Al­dea-Teodorovici. Aş pu­tea spune că abia după ce am as­cultat-o interpretând acest cân­tec am cunoscut-o cu ade­vărat pe Dida Drăgan. M-a frapat forţa neobişnuită, origi­na­li­tatea vocii, trăirea adâncă a melodiei şi a versurilor. Aveam impresia că Dida adu­nase cele mai frumoase cân­tece ro­mâ­neşti, cele mai frumoase voci într-un singur cân­tec, într-o singură voce. Atunci a răsărit în inima mea do­rinţa de a co­labora cu Dida Dră­gan, atinsă şi ea ca şi Ion Aldea-Teodo­rovici de aripa geniului. «Nu am, moarte, cu tine, nimic» este un poem de-al meu care-i place mult Didei Drăgan.

De câţiva ani la rând mă roagă să găsesc un compozitor potrivit pentru aceste versuri. Cu vreo cinci luni în urmă se pare că l-am găsit. Se numeşte Valentin Dînga. O surpriză pen­tru ea va fi piesa «Crezând», cu muzica regretatului Ion Aldea-Teo­dorovici. Abia aştept să le aud cântate”, a spus poetul de dincolo de Prut.

Grigore Vieru speră ca în cu­rând s-o auzim pe Dida Dră­gan cântând cele două me­lodii compuse de Valentin Dînga, pe versurile sale. “Este un mi­nunat compozitor profesionist din Chi­şinău. Mă bucur mult că mu­zica lui a plăcut exigentei Dida Dră­gan”, ne-a spus în în­cheiere poetul Grigore Vieru.

Căldura Basarabiei

În aprilie 2006, cu ocazia unui spectacol al artistei la Chişi­nău, unde a cântat celebra me­lodie “Reaprindeţi candela”, zia­rele locale au consemnat succesul pe care l-a avut cu versu­rile cân­tate ale lui Vieru, ce vorbeau despre Dumnezeul dus de comuniştii ruşi în “Siberii de gheaţă”: În Timpul din 4 aprilie 2006, ziaristul Nicolae Roibu scria “Dida Drăgan a venit la invitaţia poetului Grigore Vieru, care i-a propus să participe şi la seara sa de creaţie, preco­ni­zată în toamna anului curent. «Am aşteptat timp de zece ani să revin în Basarabia. Dacă n-ar fi fost maestrul Grigore Vieru, n-aş mai fi călcat aici», ne-a mărturisit interpreta, cu sinceritatea care o caracteri­zează dintotdeauna.”

“Îndrăgostită de cântecele lirice”

“A doua zi după spectacol, Dida Drăgan ne-a vizi­tat la redacţie. A fost o discuţie de la suflet la su­flet, artista povestindu-ne, cu aceeaşi sinceritate, despre ceea ce se întâmplă în muzica uşoară ro­mâ­nească şi despre planurile ei de creaţie. Cu toate că este dezamăgită de manelele care au împânzit ţara românească, ea consideră că, de obicei, curentele muzicale sunt trecătoare, iar muzica adevărată a supravieţuit, pentru că este veşnică. Fiind o cântăreaţă de muzică rock, Dida este îndrăgostită de cântecele lirice, pe care le interpretează cu mult har, reuşind să scoată din text şi melodie tot ce îi stă în putere. Aşa s-a în­tâmplat şi cu piesa «Reaprindeţi candela» pe versurile lui Grigore Vieru, reluată, cu mulţi ani în ur­mă, din repertoriul cuplului Doina şi Ion Aldea-Teo­dorovici. Această piesă a interpretat-o cu mult suflet pe cele mai mari scene ale lumii, bucurându-se de un mare succes. Este îndrăgostită de creaţia lui Grigore Vieru, pe care îl consideră un poet al tuturor timpurilor, de talie universală” (Nicolae Roibu, ziarul Timpul, Chişinău, 4 aprilie 2006)

“Exigenţele ei faţă de versuri, nu numai faţă de muzică, denotă o in­teligenţă şi un rafinament care nu admit diletantismul şi compromi­sul”

Grigore Vieru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *