Cugetări la Pilda smochinului, în Sfânta și Marea zi de Luni

Smochinul măcar era frumos înveșmântat în hainele sale verzi, făcea umbră cu coroana sa de frunze…