Clipa de poezie: Mihai Merticaru

Prutul

NODURI ȘI SEMNE

 

Trăim de azi pe mâine

între geneză și apocalipsă,

fără să observăm că ni se vând zile,

la cântar, cu lipsă.

 

ne prindem într-o horă cu vecia,

fremătând alături de nicicând

într-un allegretto,

visând crâmpeie dintr-o poveste uitată

în pinacoteca lui Tintoretto.

 

un cântec de orgă mângâie vitraliile

cu înstelări potop,

noi ne adăpostim în casa întâmplărilor

dintr-o fabulă de Esop.

la braț cu Heraclit, străbatem

noduri și semne

ca să aflăm gustul unei existențe

mai demne.

 

iubiri ancestrale,

în sânge, ne ard,

pe cea mai înflăcărată, am adăugat-o

într-un cocteil dinamitard.

 

sfidând abisul, urcăm noi trepte

spre zenit,

în prejmă-ne veghează invidia

c-un obraz ridat și cătrănit.

 

ne trăim viața ca pe-o sărbătoare

într-un basm,

fără să știm că-i mai adăugăm

un pleonasm.

 

 

ECHIVOCITATE

 

Mi-am îmblânzit singurătățile cu tristețe,

suspine și disperări înzigurate

venite, într-un picior, să mă răsfețe

când chipu-ți nu-ncepuse să se arate.

 

casă cu foișor, eu mi-am făcut,

cu trăsnete, tu mi-ai acoperit-o,

cu păreri de rău și râs prefăcut,

iar eu tot mai mult te-ndrăgesc, iubito.

 

eu sunt răspunsul fără întrebare,

tu ești întrebarea ără răspuns,

eu, unu dinte numerele pare,

tu, tocmai echivocul nepătruns.

 

se prea poate să fie și invers

cum toate sunt în acest Univers.

 

MIRESMELE ALTUI VEAC

 

Torcea, pe pripă, caier alb, bunica

fir răsucit spre încâlcit trecut,

bunicu-și vindea poveștile pe nimica,

mie-mi zbura gândul spre necunoscut.

 

iubirea doinea mereu pe ulicioară,

cu voce de aramă, cânta frunza-n crâng,

lumină pură curgea dintr-o vioară,

vulcan se zbuciuma sub umărul meu stâng.

 

ceva mă atrage azi spre rădăcină,

mă arde depărtarea unui foc străvechi,

patimi nestinse toacă vremea haină,

o taină a clipei îmi bubuie-n urechi.

 

se surpă-n mine visuri hazardate,

cad umbre vagi de dincolo de lume,

o obsesivă-ntrebare, în poartă, bate:

viața e și blestem sau numai fum e ?

 

SCRISOARE MAMEI

 

Pășind pe pajiști de flori înmiresmate,

înmiresmate,

grăbită să prinzi un colț de eternitate,

de eternitate,

ți-ai croit unic și nesfârșit drum

străjuit de plopi înalți de fum,

de fum,

și ai plecat departe,

tot mai departe

și-o lume-ntreagă ne desparte,

ne desparte.

doar visul mai poate să te-ncapă,

să te-ncapă

când te mai zăresc un pic

dincolo de-o apă,

de-o apă.

apa curge tot devale,

tot devale,

clipa-mi curge spre matale,

spre matale…

 

 

PRUTULE, MĂI PRUTULE

 

De unde ai apărut,

sărmane, Prutule Prut ?

 

niciodată noi n-am vrut

să facem hotar din Prut.

 

niciodată noi n-am vrut

să curgă sânge pe Prut.

 

o rană și un durut,

ne-au făcut răii din Prut.

 

veniți, voi români, la Prut

să-l secăm dintr-un sărut !

 

nici esență și nici brut,

nu mai rămână din Prut !

 

am visat sau mi s-a părut

că nu mai vrem graniță pe Prut ?

 

vrem să ridică un scut

doar pe Nistru, nu pe Prut.

 

și născut și nenăscut

vor la Nistru, nu pe Prut.

 

noi, românii, ne-am lăut

și în Nistru, și în Prut.

 

FACEREA

 

Într-o zi cât un an,

Dumnezeu şi-a muiat degetul în praful

unei stele,

l-a presărat peste umbra unui zbor

de înger,

 

l-a amestecat cu un cântec adormit

într-un gând,

 

l-a trecut prin flacăra nestinsă

a singurătăţii colorate,

a turnat o părticică din ecoul

unei nebunii,

 

a adăugat câteva îngândurări ale

căutătorului

de himere prin galaxia unei picături

de rouă,

 

le-a strecurat prin miresme de erori,

le-a fulgerat cu îndoieli şi nelinişti,

 

le-a rostogolit prin grădina infinitului,

prin neastâmpărul vântului,prin zăpada

tăcerii, prin rază de lună, prin glazură

 

de taină, de dor şi amor,

prin candidă şi neîntreruptă mirare,

 

le-a trecut prin clepsidra unei clipe,

a suflat apoi uşor,

 

am ţipat în do major.

 

 

COPILĂRIE

 

Alcool amețitor topit în sânge cu zvon de

magie,

umbră suptă pe nesimțite de desișul pădurii

ce a fost odată,

 

fum năruit în răscrucea văzutelor

și nevăzutelor,visatelor și nevisatelor,

 

linie frântă a unui gând între două

întâmplări și o rană sângerândă,

 

lacrimă uscată pe un obraz de nectar,

lumină a unei stele demult dispărute,

mângâiere pe o frunte înaltă de omăt,

frânturi de veșnicie rămase în suspensie,

 

amintirea unui fastuos răsărit de soare,

orizont destrămat într-un cândva

 

din tăcerea misselor lui Bach,

eden devastat de un uragan de mirări și

întrebări,

o inimă în care încăpea un început de lume,

 

eonică zidire de cântări celeste,

 

zbor lin peste o banchiză de miracole,

curcubeu adăpându-se din licorile clipei,

 

chipuri nelămurite zburdând

pe despletitele cărări ale zării și văzduhului

de dincolo și de dincoace

de vălul mayei.

 

copilărie trăită sau visată?

 

Mihai Merticaru – ASRA

Mihai Merticaru s-a născut pe 20 iunie 1938, în satul Beţeşti, comuna Rediu. După terminarea claselor primare (1945-1949) şi gimnaziale (1950-1953), urmează cursurile Liceului Bacovia (azi, Colegiul Naţional Ferdinand I) din Bacău (1953-1956). Este apoi bibliotecar (1956-1957) şi profesor suplinitor (1957-1960). În 1960 se înscrie la Facultatea de Filologie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, pe care o absolvă în 1965, cu lucrarea de licenţă Critica snobismului în opera Hortensiei Papadat-Bengescu, sub coordonarea prof. univ. dr. doc. Constantin Ciopraga, care o apreciază cu nota zece. După terminarea facultăţii, este profesor titular de limba şi literatura română la Şcoala Nemţişor, comuna Vânători Neamţ (1965-1967), la Şcoala Profesională din Buhuşi (1967-1968) şi colaborator la ziarul Steagul roşu din Bacău. În 1968 ia fiinţă ziarul Ceahlăul din PiatraNeamţ şi este angajat ca redactor la secţia culturală, unde funcţionează până în 1974, când cotidianul devine hebdomadar. Revine în învăţământ la Şcoala Generală Nr. 5 din Piatra Neamţ, titularizându-se prin concurs. Publică peste 250 de articole şi studii în revistele cu profil pedagogic, inclusiv în Revista de pedagogie şi în Tribuna învăţământului. Editează patru manuale auxiliare în sprijinul învăţământului de performanţă. În anul 1980, îşi susţine lucrarea metodico-ştiinţifică Dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale elevilor şi obţine gradul didactic I în învăţământ, cu calificativul „Foarte bine“, grad echivalent cu cel de conferenţiar universitar. Coordonează editarea revistei şcolare Muguri (1978-1988).

Mihai Merticaru, membru al Uniunii Scriitorilor din România, este inclus în peste 50 de antologii şi dicţionare româneşti şi străine, colaborează la diverse reviste literare din ţară şi din străinătate, membru de onoare în revista Destine literare-Montreal, este tradus în limbile engleză, italiană şi germană, deţine mai multe premii şi menţiuni speciale, dintre care amintim: Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău, 2014; Premiul literar internaţional Naji Naaman’s, 2016, Liban; Premiul literar internaţional Corona, Italia, 2017 ş.a. Mihai Merticaru și-a pus semnătura pe 25  volume de versuri. Un volum omagial i-a fost dedicat recent de scriitorul Constantin Tomşa: Mihai Merticaru : un om sobru & un poet discret – Editura Cetatea Doamnei, 2021.

 

PREMII ȘI DISTINCȚII:

 

*Premiul special la Concursul Național de Poezie de la Cluj-Napoca, 2006

*Premiul  Uniunii Scriitorilor din România –Filiala Bacău, 2014

*Prix litteraires Naji Naaman ’s, Liban, 2016

*Membru onorific Maison Naaman’s pour la Culture, Liban, 2016

*Premiul literar internațional CORONA, Italia, 2017

*Premiul l și Dropia de aur la Concursul Național de Poezie organizat de revista Dor de Dor, 2018

*Premiul  Meritul Poetic acordat de revista Monitorul de Poezie la Concursul Internațional  MONITORIADA, 2019

*Premiul l pentru cel mai frumos sonet obținut la Concursul Internațional organizat de revista Cervantes, 2020

*Premiul “ Victor Frunză”—cu publicarea volumului “Brâul Afroditei“, la Festivalul International de Creație Literară  “Titel Constantinescu“, ediția a Xlll-a, Editura Rafet, 2020.

 

ECOURI CRITICE: Ioan Holban, Vasile Spiridon, Cristian Livescu, Lucian Strochi, Ion Rotaru, Nicolae Busuioc, Adrian Dinu Rachieru, Geo Vasile, Paul Aretzu, Domnița Neaga, Elisabeta Bogățan, Diana-Dobrița Bîlea, Dan Mănucă, Emanuela Ilie, Delia Muntean, Constantin Tomșa, Marius Chelaru, Constantin Mănuță, Mioara Bahna, Leonard Gavriliu, Emilian Marcu, Petre Isachi, Cornel Galben, Victoria Milescu, Petruș Andrei ș.a.

 

Volume publicate:

 • Vânătoare princiară (poeme, debut editorial, editura Cronica, Iași, 1992)
 • Catedrală de azur (poeme, editura Cronica, Iași, 1994)
 • Repere literare şi stilistice (eseuri, editura Cronica, Iași, 1996)
 • Scriere cuneiformă (poeme, editura Cronica, Iași, 1997)
 • Întâlnire pe pod (poeme, editura Timpul, Iași, 2003)
 • Imperiul lupului (poeme, editura Crigarux, Piatra-Neamţ, 2006)
 • Împărăţia clipei/The Kingdom of an Instant (volum bilingv român-englez, 333 de micropoeme în stil haiku – editura Convorbiri literare, Iași, 2007)
 • Arca lui Petrarca (sonete, editura Poezia, Iași, 2008)
 • Împărăția frigului (editura Timpul, Iași, 2009)
 • Geometrie lirică (sonete, editura Limes, Cluj, 2010)
 • Umbra păsării (poeme alese, editura Limes, Cluj-Napoca, 2011)
 • Arta euritmiei (sonete, editura Vasiliana-98, 2012)
 • Veșnicia dintre clipe (poeme, editura Vasiliana-98, 2013)
 • Miresme celeste (poeme alese, editura Tipo Moldova, Opera Magna, Iași, 2013)
 • Fiordurile memoriei (poeme, editura Cetatea Doamnei, 2014)
 • Flacăra din piatră (sonete, editura Inspirescu, Satu Mare, 2015)
 • 101 sonete (sonete, editura Ideal, Chișinău, 2015)
 • Urciorul de aur (poeme, editura Ravex Coms, București, 2016)
 • Culori viscolite/Snowdrifted colours (volum bilingv român-englez, editura Eikon, București, 2016)
 • Zbor lăuntric/Inward Flight (volum bilingv român-englez, editura Ideal, Chișinău, 2017)
 • Vis și abis (sonete, editura Mușatinia, Roman, 2018)
 • Brâul Afroditei (poeme, editura Rafet, 2020)
 • Rondeluri (poeme, editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2020)
 • Grădini celeste (sonete, editura eLiteratura, 2021)
 • Lumina invizibilă/Luce invisible (volum bilingv român-italian, editura Cetatea Doamnei, 2022)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *