O nouă ordine mondială

Pr. Jean Boboc (1943-2019)

Pe când mişcarea New Age a rămas anecdotică, neavând în ea nimic ameninţător, în calitate de religie de moment într-un context foarte precis, ca o revoltă contra consumerismului, transumanismul, dimpotrivă, este orientat, într-un consumism moderat, spre o metamorfoză antropologică şi de ameliorare prin neuroştiinţe şi biotehnologii într-o societate globalizată. Dar tocmai această globalizare este cea care favorizează instalarea unei noi ordini mondiale.

Aspectele gnostice şi milenariste ale ideologiei transumaniste nu sunt incompatibile cu căutarea unei viziuni unificate despre lume, regizată de grupuri de interese puţin vizibile marelui public, dar care, de fapt, nici nu se mai ascund, sau prin intermediul colaborării dintre ţări şi noile entităţi regionale, iar un guvern mondial nu este neapărat necesar pentru ceea ce putem numi o conducere mondială. Vom evita aici să ne referim la aspectele politice ale problemei, deşi ele sunt de o importanţă majoră, pentru a evidenţia, mai degrabă, proiectul de înlocuire a religiilor printr-o nouă mistică, cea a progresului şi a ameliorării, propusă de transumanism. Va fi, oare, transumanismul religia Noii Ordini Mondiale (NOM)? Mathieu Terence o caracterizează într-o frază: „Un fel de religie gata fabricată pe renaşterea unui model vechi”. Este lesne să înţelegem că transumanismul şi, cu atât mai mult, postumanismul, inevitabila sa consecinţă, nu se pot dezvolta decât pe un teren foarte secularizat, ba chiar majoritar ateu. Pentru a distruge religiile principale, arma cea mai eficace este de a le uni pe baza unui numitor comun reductiv, iar asta întotdeauna sub pretextul compasiunii, al toleranţei şi al binelui pentru toţi, într-un sincretism mai mult sau mai puţin deist, ceea ce, cu timpul, va fi o anticameră pentru ateism. Mişcarea ecumenică actuală, preocupată pentru moment de unitatea creştinilor, are partea sa de complicitate, mai mult sau mai puţin forţată, în această manoperă generală ce vizează în perspectivă un sincretism de tip masonic globalizant. Dar, mai întâi, câteva întrebări despre această Nouă Ordine Mondială, al cărei număr de adepţi influenţi dă fiori, prin ocupaţiile lor de poziţie dominantă în sfera financiară şi în cea politică, mai ales în Statele Unite, şi prin extensie, în restul lumii.

David Rockfeller, una dintre figurile emblematice ale acestei mişcari, nu recunoaşte el cu mândrie apartenenţa sa la Illuminati şi, în acelaşi timp, activitatea sa în favoarea Noii Ordini Mondiale?

Unii chiar cred că noi facem parte dintr-o cabală secretă ce acţionează contra intereselor Statelor Unite şi ne prezintă – pe mine şi familia mea – ca pe nişte internaţionalişti; ei merg până acolo încât pretind că noi conspirăm cu alţi capitalişti în lume pentru a construi o structură politică şi econom ică mondială mai integrată – o singură lume, dacă vreţi. Dacă acesta este lucrul de care sunt acuzat, mă declar vinovat şi sunt mândru de asta. – David Rockfeller

Este ceea ce denunţase congresmenul american Lawrence McDonald, în 1976, care a murit în timpul atacului asupra unui zbor al companiei Korean Airlines:

Scopul familiei Rockfeller şi al aliaţilor acestora este de a crea un guvern m ondial unic, care să com bine supercapitalismul şi comunismul sub acelaşi drapel şi sub controlul lor. […] Să înţelegem prin asta o conspiraţie? Da, într-adevăr. Sunt convins că există un asemenea com plot de anvergură internaţională, planificat de mai multe generaţii şi de natură incredibil de malefică. – Lawrence McDonald

Cu ocazia Declaraţiei Independenţei Statelor Unite, George Washington a spus aceste cuvinte memorabile: „Nu este intenţia mea să mă îndoiesc de faptul că doctrinele Illuminati şi principiile iacobinismului nu sunt răspândite în Statele Unite. Dimpotrivă, nimeni nu este mai satisfăcut de acest fapt decât sunt eu”. Această mărturisire a fost şi profetică, fiindcă de atunci, personalităţile americane aflate la comandă vor avea, toate, legături strânse cu reţelele de iniţiaţi. Trei sferturi dintre preşedinţii americani se vor afilia la Loji, cu excepţia câtorva, dintre care unii vor plăti cu viaţa. A lega ideologia transumanistă de cea a iluminaţilor este, oare, o sugestie de tip conspirationist, o ipoteză lipsită de fundament? Între Lucifer şi Prometeu nu este decât un nume diferit. David Spengler, filosoful american teoretician al New Age, director de iniţiative planetare pe lângă Naţiunile Unite, ne oferă această opinie: „Nimeni nu va intra în Noua Ordine Mondială dacă nu va face jurământ să-l venereze pe Satana. Nimeni nu va face parte din New Age fără a primi o iniţiere luciferică”. În aceste condiţii, următoarele întrebări devin legitime: Noua Ordine Mondială reprezintă un proiect malefic? Care sunt adevăraţii ei actori? Lumea noastră este prizoniera unui grup elitist masonic, pe cât de genial, pe atât de malefic? Acestea sunt întrebările pe care le putem citi pe internet, la care iniţiaţii au răspuns înainte, şi chiar de multă vreme, cu o limpezime surprinzătoare.

Proiectul acestei Noi Ordini Mondiale nu este ceva nou, a obţinut o notorietate indiscutabilă abia de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. În Statele Unite, pe atunci, incontestabil, puterea unipolară ce domina lumea, declaraţiil abundau pe această temă. De la Schlessinger la Kissinger, este aceeaşi melodie. Dar mai important pentru noi, în cadrul trans umanismului şi digitalului, este ceea ce declară Bill Gates, care este în fruntea imperiului digital şi a aplicaţiilor IA: „Ţinând cont de problemele urgente din lume, un guvern mondial este un rău necesar”. Acelaşi Bill Gates previne lumea asupra riscului unei pandemii mondiale de origine teroristă şi propune o nouă axă de cercetări ce trebuie să ajungă să pună la punct laboratoare capabile să realizeze în şase luni vaccinuri pe loc.

Fără a ne pronunţa asupra altruismului persoanei, este ceva aici ce ţine de pompierul piroman. La transumaniştii notorii, cum ar fi Max More, fondatorul mişcării extropiene, mulţi sunt ataşaţi paradigmei luciferice. Max More ne spune fără ocolişuri: „Lucifer este încarnarea raţiunii, inteligenţei, gândirii critice. El se ridică împotriva dogmei lui Dumnezeu şi a tuturor celorlalte dogme. El este în favoarea explorării noilor idei şi noilor perspective în căutarea adevărului”. Nu se poate o exprimare mai clară pentru a-l desemna pe stăpânul transumanismului. De altfel, Max More ne dă o explicaţie încă mai precisă, într-o exegeză veterotestamentară de tip gnostic:

Dumnezeu, fiind sadicul bine documentat care este, a dorit, fără îndoială, să-l menţină în viaţă pe Lucifer pentru a-l pedepsi şi a încerca să-l aducă sub puterea Sa. Probabil că Lucifer a ajuns să urască împărăţia lui Dumnezeu, sadismul Său, exigenţa Sa de conformitate servilă şi de ascultare, furia Sa contra oricărei manifestări de gândire şi de comportament independent. Lucifer şi-a dat seama că el nu ar putea niciodată să gândească prin el însuşi şi în mod sigur că nu ar putea să acţioneze în independenţă totală, atât timp cât ar fi sub controlul lui Dumnezeu. De aceea el a părăsit cerul, această teribilă stare spirituală guvernată de sadicul cosmic Iehova şi a fost însoţit de unii îngeri care au avut destul curaj pentru a pune la îndoială autoritatea lui Dumnezeu şi perspectiva Sa de valori. – Max More

Adept al gândirii luciferice, Max More este adevăratul purtător de cuvânt al transumaniştilor, cu toţii atei şi ataşaţi de libertatea absolută, lipsită de orice dogmă şi de orice autoritate. In ce priveşte francmasoneria, care ia parte şi ea la ideologia Noii Ordini Mondiale, aceasta arată cel mai mare interes pentru programele transumaniste de ameliorare a omului, fiindcă ameliorarea şi progresul uman sunt obiectivul oficial al Lojilor. Pe 3 februarie 2015, Loja Marelui Orient al Franţei (GODF) s-a reunit pentru conferinţa „L’utopie du transhumanisme”, ţinută de Joël de Rosnay, urmată două luni mai târziu de o conferinţă publică organizată în cadrul întâlnirilor francmasoneriei din Lyon, pe o temă mai precisă, „L’homme augmenté dans un monde recomposé. Osons la métamorphose, en rectifiant”, cu un program de realizare către anul 2050. Să notăm că este vorba despre data pe care şi-au fixat-o în Statele Unite Ray Kurzweil şi adepţii săi pentru viitorul postumanului. O simplă lectură a titlurilor conferinţei ţinute cu această ocazie ne informează despre implicarea Lojilor în proiectul transumanist: „En chemin vers 2050”; „La Médecine en 2050: quels progrès et quels risques pour l’être humain”; „Le Transhumanisme”; „Les technologies en neurosciences”. Că Uniunea Europeană este o emanaţie a Noii Ordini Mondiale este un lucru bine cunoscut. Suntem în faţa unei sinergii convergente a unui plan stabilit de multă vreme, în care Noua Ordine Mondială, transumanismul, biopolitica şi cunoaşterea luciferică ne asigură o lume totalitară, care se ascunde în spatele unui tehnoliberalism contemporan, care face greşeala să creadă în creşterea economică fără oprire. Totuşi, nimic nu este inevitabil. Din momentul în care lumea nu mai este unipolară pentru cei care-şi mai amintesc de precedentul biblic al Turnului Babel, şi în pofida tuturor actorilor Noii Ordini Mondiale , inevitabilitatea viitorului guvernării lor nu are nimic sigur, în ciuda iritării unora.

O Nouă Ordine Mondială, din Transumanismul decriptat. Metamorfoza navei lui Tezeu, de Pr. Jean Boboc, editura Doxoloxia, 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *