Corneliu Zeana: Din lumea mândrei păsărimi (poem fabulă)

Cel mândru șoim cutezător Ce se iscase din popor, Mai marele seducător Crezut a toate știutor…